Facebook ikona

Ratiboř - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2019
Zlínský kraj

Hodnocení komise

Úcta k tradicím, rozvíjení vesnické pospolitosti a moderní technologie jsou základními rysy této valašské vesnice ležící v údolí potoka Ratibořky, obklopené stráněmi Hostýnských vrchů, kde se v pasekářských usedlostech během druhé světové války jejich obyvatelé poskytovali útočiště účastníkům odboje.
Upomínkou na tyto události je malé Vojenské muzeum Ludvíka Hynka, v jeho rodném domě.
Na kulturním a sportovním dění v obci se podílí řada spolků, mezi nimiž nejdeme také mužský a dětský soubor Kosiska a Kosáček a unikátní soubor Zvonky Dobré zprávy, působící při aktivním Sboru Českobratrské církve evangelické.
Nezapomíná se ani na tradiční řemesla, je jsou při různých příležitostech prezentována v historické usedlosti zakoupené obcí pro tyto účely.

Ratiboř o sobě

Ratiboř leží v Hostýnských vrších, 8 km od města Vsetína. Historie obce sahá až do roku 1306. Okolní krajina je typicky valašská, rázovitá, horská. Obec se rozkládá v údolí potoka Ratibořka mezi beskydskými kopci osázenými převážně smrkovými, ale i smíšenými lesy. Novodobá zástavba postupně nahrazovala staré usedlosti, dvory a roubená stavení. Historické centrum vesnice se nachází v okolí evangelického kostela, školy a staré fary. Novodobým centrem se stala náves s budovou obecního úřadu. Rodinné domy lemují otevřené údolí podél potoka Ratibořka a rozbíhají se do dalších třech menších údolíček. V těchto lokalitách dodnes najdeme zemědělské usedlosti (pasekáře), které stále zachovávají chov dobytka a drobnou zemědělskou činnost. Ratiboř má 1857 obyvatel a většina z nich se podílí na bohatém společenském a kulturním životě. ©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova