Načítání...

Skip navigation

Evropská cena obnovy vesnice

V Mnichově se ve dnech 5. a 6. prosince 2022 uskutečnilo závěrečné hodnocení obcí přihlášených do soutěže Evropské obnovy vesnice 2022. Letošním mottem bylo symbolické heslo Stavíme mosty.

16 komisařek a komisařů, včetně zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, hodnotilo 21 přihlášených evropských obcí. Hodnocení předcházela návštěva komise v soutěžících obcích. Členové komise tak na vlastní oči viděli rozvojové projekty, kterými se jednotlivé obce pyšní, a procítili unikátní genius loci, který se vyskytuje pouze v dané lokalitě. Po těchto zkušenostech přistoupili k náročnému vyhodnocení.

Českou republiku v soutěži reprezentovaly dvě obce ze Zlínského kraje – Ratiboř a Šumvald. Nebyly vybrány náhodně, ale proto, že v minulosti uspěly v národní soutěži Vesnice roku.

Je velmi potěšující, že obce reprezentující ČR se v soutěži neztratily, právě naopak. Zlaté ocenění Evropské ceny obnovy vesnice získala obec Ratiboř, a to za ducha spolupráce, kterým se vyznačují obyvatelé Ratiboře. Tuto vlastnost místní komunity lze bez nadsázky označit za její největší kapitál, o jehož rozvoj se z velké části zasloužil pan starosta Martin Žabčík.

Lidé z Ratiboře mají hlubokou úctu k valašským tradicím, odvážně přistupují k novým výzvám a nemají strach z inovací, využívání digitálních a nových komunikačních technologií je pro ně běžnou součástí života. Samozřejmostí je sounáležitost generací a spolupráce se sousedícími obcemi i celým okolním regionem. V Ratiboři dokážou vhodně a efektivně využívat dostupné podpůrné zdroje, a díky nim rozvíjet svou obec. Společná práce všech zúčastněných přináší sladké ovoce. Povedlo se moderně a vkusně rozšířit, bezbariérově upravit a vybavit budovu školy. Rekonstrukcí obecního úřadu byly vytvořeny bezbariérově přístupné prostory pro zdravotnické zařízení. Všechny generace mohou využít polyfunkční komunitní centrum s denním stacionářem pro seniory a zázemím pro terénní služby.

Nachází se zde i reprezentativní sál, který mohou používat všechny spolky. Pro ukrajinské spoluobčany se renovuje dům v obecním majetku, který bude sloužit pro bydlení. Hudební soubor Zvonky Dobré zprávy dokáže potěšit oko i ucho posluchačů, nezaostává ani folklorní valašský soubor Kosiska. Příkladem inovativních projektů je propracovaný systém odměn za úspěšné snižování množství odpadu produkovaném jednotlivými domácnostmi.

Obci Ratiboř se v souladu s mottem soutěže podařilo vybudovat řadu "mostů", které spojují jednotlivé obyvatele, ale také realizované a plánované projekty do uceleného a udržitelného rozvojového konceptu, který je velkým přínosem jak pro obyvatele samotné obce, tak i pro celý region.

Úspěšná byla i obec Šumvald, která získala bronzové ocenění za ucelený a participativní proces místního rozvoje, díky čemuž se podařilo posílit místní občanskou angažovanost ve věcech veřejných. Aktivní spolky vytvářejí bohatý komunitní život, iniciativní a podnikaví lidé přispívají k angažované mezigenerační pospolitosti. Soudržnost komunity se projevila i v těžkých časech, zejména po povodních v roce 2020. Kromě toho je v obci věnována zvláštní pozornost ochraně klimatu a životního prostředí, například formou energeticky účinných rekonstrukcí, budováním preventivní protipovodňové ochrany, plánování komunitní solární elektrárny a celkové zvyšování environmentální informovanosti obyvatel.

V obci se povedlo udržet školu a školku. Není to otázka prestiže, tato zařízení plní důležitou funkci ve společenském životě, spojují generace a vytvářejí propojení současnosti a budoucnosti. Jsou opět tím zmiňovaným mostem. Cesta, kterou se Šumvald vydal pod vedením pana starosty Josefa Šenka, je správným směrem, a pokud tento směr udrží, bude udržitelně zvyšována i kvalitu života v obci.

Gratulujeme oceněným obcím a děkujeme jim za skvělou reprezentaci našeho venkova.