Načítání...

Skip navigation

Podmínky soutěže Vesnice roku 2024 v Programu obnovy venkova

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova (dále jen „soutěž“) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost realizace strategických dokumentů zabývajících se rozvojem obce a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž staví na principech udržitelného rozvoje venkova, které se postupně stávají zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí. Základním soutěžním kritériem je rozvoj účastníka soutěže. Soutěž zohledňuje rozdíly mezi regiony České republiky, velikostmi obcí, jejich polohu a k tomu přiměřené míry jejich vybavenosti. Rovněž je přihlíženo k velikosti katastru obce i přírodnímu a jinému bohatství, které není zapříčiněno rozvojovou činností obyvatel obce.