Načítání...

Skip navigation

Jak podat přihlášku do soutěže

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 6. března do 26. dubna 2024.

1. Vyplňte přihlášku

2. Přiložte fotografie obce, případně také video

3. Uhraďte poplatek za účast
- uhraďte poplatek ve výši 1 000,- Kč za přihlášku + 3,- Kč za každého trvale žijícího obyvatele obce. na účet SPOV ČR:

Číslo účtu: 131-1652860297/0100 (KB, a.s.)

Variabilní symbol: 1111

Specifický symbol: IČO obce

- poplatek musí být připsán na účet SPOV ČR do 26. 4. 2024.