Facebook ikona

Šumvald - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2018
Olomoucký kraj

Hodnocení komise

Malebná obec na Uničovsku leží v krásném prostředí úpatí Hrubého a Nízkého Jeseníku. Kontinuita společenského života je tu vidět doslova na každém kroku. Příkladné je udržování, obnova a hlavně zakládání nových tradic. V obci skvěle funguje propojení spolupráce jak s podnikatelským sektorem, tak s místními spolky při různých kulturních akcích. Skvělým příkladem je hasičský sport na vysoké úrovni i vícegenerační pěvecký a taneční soubor. Na vysoké úrovni je i tamní péče o krajinu a životní prostředí obce. Rodilí občané Šumvaldu mají ke své obci vřelý vztah, pro nějž je příznačný zdravý patriotismus. Zakladatel obce Oneš by byl na současnou vesnici jistě právem hrdý. V Šumvaldu to zkrátka žije.

Šumvald o sobě

Šumvald leží v severní části Hornomoravského úvalu na Uničovsku. Na severu je obec ohraničena výběžky Hrubého a Nízkého Jeseníku. V roce 1971 byl k Šumvaldu připojen Břevenec. 

Mezi chráněné kulturní památky patří Farní kostel sv. Mikuláše, pozdně gotická boční kaple z 15. století, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725 a kaple sv. Antonína Paduánského v místní části Břevenec. 

V Šumvaldě a Břevenci se každoročně pořádá mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí, které mnohdy přesahují rámec obce i regionu. Pořadateli těchto akcí jsou členové místních spolků a zájmových organizací, ve kterých jsou zapojeny všechny generace od dětí až po starší občany. 

Chuťové pohárky podráždí Šumvaldské koláčky, sněhové trubičky, extrudované výrobky Oneš nebo čokoláda z nedalekých Troubelic.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova