Facebook ikona

Nový Kostel - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2018
Karlovarský kraj

Hodnocení komise

Nový Kostel se svými osmi místními částmi, rozloženými na velké ploše 11 katastrálních území, to je obec s malebnou krajinou vzorně obhospodařovávanou místními zemědělci, kteří na své bioprodukty, jezdecký výcvik a další agroturistické atrakce úspěšně lákají místní obyvatele, turisty a rekreanty. Lákadlem jsou také kulturní a historické památky v obci, epicentrum zemětřesení a minerální prameny.
Obec věnuje velkou péči výchově mladé generace v mateřské i základní škole. Vytváří podmínky pro aktivní sportovní vyžití, v obci fungují tradiční i méně tradiční spolky, velice oblíbené je sdružení „Vesnické mažoretky“. Ztělesněním hrdosti obyvatel na svou obec svou je starosta Otto Teuber, vynikající zpěvák a organizátor svatebních obřadů vyhledávaných v širokém okolí.

Nový Kostel o sobě

Nový Kostel leží na úpatí Krušných hor, v seismické oblasti zemětřesení a sdružuje pod sebou osm obcí a osad (Božetín, Čížebná, Horka, Hrzín, Mlýnek, Kopanina, Spálená, Lesná). 

Nejen mateřská a základní škola, ale také obchod, který obec sama provozuje, je nedílnou každodenní činností v péči pro obyvatele. Návštěvníka obce Nový Kostel mohou lákat nejen historické zajímavosti jako kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Jiljí, ale také Špejchar v Kopanině, zámek Nový Dvůr a zpívající starosta. 

Chuťové buňky pak zajisté osloví bio steak podávaný na Špejcharu, švestkové povidlovce nebo krušnohorské bramrdle.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova