Facebook ikona

Slavkov - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2017
Zlínský kraj

Hodnocení komise

Stojí hruška v Horním poli. Stala se druhým stromem roku 2011. Starají se o ni děti z Pantoflíčku ze Slavkova v podhůří Bílých Karpat, kde také kvetou unikátní orchidejové louky.
Děti, mládež i dospělí se aktivně zapojují do činnosti mnoha místních kulturních i sportovních spolků.
K tomu jim obec vytváří výborné podmínky například rekonstrukcí sportovní haly s areálem nebo vybavením kluboven v budově obecního úřadu.

Slavkov o sobě

Slavkov leží v malebné a členité krajině jihovýchodní Moravy, nazývané Slovácko. V současné době žije v obci cca 670 obyvatel a rozloha katastrálního území činí 1375 ha. Slavkov leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jeho katastru se nachází několik cenných přírodních lokalit. Nejvýznamnější z nich je Národní přírodní rezervace Porážky. Zde roste všivec statný. Kromě toho zde roste celá řada orchidejí, kterými jsou Bílé Karpaty tak proslaveny. Pozornost si zaslouží i výskyt silně ohroženého česneku hadího ve Slavkovském háji.
První písemnou zmínku o obci nacházíme v roce 1261 v listině, která vymezuje hranice Vizovického kláštera. V centru obce stojí zvonice z roku 1927, která byla vybudována na místě původní, dřevěné. Nádherná příroda v okolí obce přímo vybízí k pěší turistice. Pro cyklisty je k dispozici nová cyklostezka, která připojila obec k síti již existujících cyklostezek v našem regionu. Další sportovní vyžití nabízí fotbalové hřiště, sportovní hala, workoutové hřiště, tenisové kurty a pro nejmenší stylové dětské hřiště. Návštěvníky srdečně zveme také na mezinárodní akci Folklorní den, kterou obec pořádá každý sudý rok v srpnu.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova