Facebook ikona

Skalička - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2011
Olomoucký kraj

Hodnocení komise

Skalička se nachází ve východní části Olomouckého kraje na úpatí výběžku Karpat. Obec má schválený Program rozvoje své vesnice na základě jednání s místními občany, kteří se aktivně zapojují do života v obci. Mnoho spolků se aktivně účastní života v obci a svůj volný čas věnují dobrovolné práci pro rozvoj obce. A tak při procházce obcí uvidíme opravenou kapličku, zvoničku, hřiště pro děti i pro dospělé, větrný mlýn, uklizená veřejná prostranství. Je to vesnice s kouzlem a malebností, kde žijí dobří lidé. V průběhu čtyřhodinového hodnocení byla komise vtáhnuta do pečlivě připravené prezentace obce, v rámci které byly představena nejen celá obec, ale také všechny spolky a jejich aktivity.

Skalička o sobě

Skalička leží v oblasti mělkého úvalu Moravské brány. Území obce se rozkládá na úpatí posledních výběžků Karpat na levém břehu řeky Bečvy. Obec je poměrně bohatá na historické a památkově chráněné objekty. Mezi nejvýznamnější patří větrný mlýn v soukromém vlastnictví. Další památkou z 18. století je zvonička na návsi se slunečními hodinami na jižní straně zvonice z roku 1938. Autory těchto hodin jsou profesor Krutil z hranického gymnasia a místní farář Augustin Bayer. Významnou dominantou obce je také původní zámek, v němž je dnes umístěn Domov Větrný mlýn, který slouží pro mentálně postižené dívky.

Kulturní a společenský život je bohatý. Kromě stálých a osvědčených místních tradic obohatí kulturní rok novou akcí. Mezi významné akce i nadregionálnícho charakteru patří šachový turnaj Memoriál Josefa Vozáka nebo také festival Trampský mlýn. V obci pracuje několik místních spolků, mezi největší patří TJ Sokol a SDH Skalička, kteří pomáhají téměř při každé kulturní akci. Nemalou součástí kulturního dění v obci je i Myslivecké sdružení Nihlov, spolek Včelařů a Trampské sdružení.

Do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se obec poprvé přihlásila v roce 2003. O sedm let později získala obec ocenění Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova