Facebook ikona

Komňa - 1. místo v soutěži Vesnice roku 2011
Zlínský kraj

Hodnocení komise

Komňa je názorným příkladem vesnice, kde si tradice a historie podává ruku se současností. Důkazem toho jsou živé lidové zvyky a slavnosti doprovázené říznou místní dechovkou, ochotnický divadelní soubor i hasičský sbor se svým ojedinělým žebříkovým cvičením a na druhé straně například moderní škola, fungující infrastruktura a vůbec dlouhodobá koncepční strategie rozvoje obce. Pamatováno je přitom i na péči o kulturní dědictví a historickou zástavbu obce a díky tomu i na turistický ruch – návštěvníci si mohou prohlédnout dvě pozoruhodná místní muzea umístěná v památkách lidové architektury. Patrný je také ekologicky šetrný přístup k přírodním prvkům a krajině. Okolní stráně spásané stády krav se opět začínají zelenat původními odrůdami ovocných stromů a na veřejná prostranství se vrací tradiční zeleň. Zkrátka je vidět, že místním občanům se tady žije dobře a mají svou dědinu rádi.

Komňa o sobě

Komňa je malebá vesnice rozložená v mělkém údolí úbočí Bílých Karpat na pomezí národopisných oblastí Horňácka a Kopanic. Rokem 1261 je datována první písemná zmínka o existenci Komně a od 16. století se stala důležitou obcí na panství zámku Světlov v nedalekých Bojkovicích. V období od konce 16. do počátku 17. století vešel název obce do hlubšího povědomí našeho národa prostřednictvím Jana Amose Komenského, jehož příjmení je trvale spojeno s Komňou.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba z roku 1846, který je chráněnou památkou. Zachovaly se i stavby lidové architektury jako například sýpka z roku 1774, která slouží jako památník J.A.Komenského s expozicí. Na komenských stráních se snad odjakživa chovalo hodně dobytka. Jak jinak si vysvětlit, že tato obec byla celoevropsky vyhlášenou baštou zvěrokleštičů. Malý nožík nacházející se ve znaku obce je připomínkou slavné éry tohoto řemesla v Komni. V domku čp.p 6, s původním vybavením z roku 1850, je umístěna stálá expozice tohoto zaniklého řemesla.

Obec nabízí bohatý kulturní a společenský život. Stále se zde dodržují staré zvyky, např. Tříkrálové koledování, Fašank s tradičním šavlovým tancem, velikonoční zvyky, stavění máje, hody, vánoční zpívání a jiné. K nejaktivnějším spolkům v obci patří folklorní skupina Podšable, divadelní spolek KOS, Dechová hudba Komňané, Spolek pro uctění památky J.A. Komenského a další.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec také ocenění Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova