Facebook ikona

Hlavenec - 2. místo v soutěži Vesnice roku 2011
Středočeský kraj

Hodnocení komise

Hlavenec leží nedaleko Staré Boleslavi v mírně zvlněné krajině Polabí. Je malou obcí s méně než 340 obyvateli. Nemá školu ani školku, přesto si udržuje bohatý společenský život akcemi pořádaných místními spolky. Pět plesů, hry ochotnického divadla, pořádání Babetta cupu a z těch neobvyklých povánoční vycházka – koulení zelí. Výsadbami stromořadí a sadů doplňují barokní charakter krajiny, jíž dominuje památník císaři Karlu VI od Matyáše Brauna na kraji obce. Prostě a dobře – porota se tu cítila dobře a k tomu přispěli hlavně občané svou účastí v průběhu prezentace obce. Členové poroty byli nuceni přispět také – sázením stromů, stříkáním u hasičů, kopáním při nohejbalu, jízdou na koloběžce nebo metáním zelí. Ještě, že jsme se neúčastnili tanečního představení folklorního sdružení Hubertus – na to bychom museli hodně zkoušet – místo toho jsme ochutnávali místní koláče a plody bohaté úrody zeleniny.

Hlavenec o sobě

Hlavenec se nachází na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů v úrodné polabské nížině. Obec se v historických písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1386 (Hlawnecz) v přídomku Jana z Hlavence. Do konce 18. století byl Hlavenec malou vesničkou s jedenácti usedlostmi obklopenou lesy. Rozvoj obce nastal až po roce 1790, kdy se rozparcelovaly panské pozemky patřící ke dvoru v Kostelním Hlavně na díly a půda byla přidělena nájemcům z řad poddaných. Tím nastala potřeba dalších pracovních sil, přišli novousedlíci a vzrostl počet obyvatel.

Mezi významné památky v obci patří Lovecký pomník císaře Karla VI. postavený v letech 1724 – 1725. Další památkou je lovecký zámeček dnes sloužící jako škola a obecní úřad. Ve středu obce rovněž zaujme několik krásných barokních vjezdů do bývalých statků a také zvonice z roku 1815, k níž byla v roce 1890 přistavěna hasičská zbrojnice a o osm let později byla stavba doplněna o kapličku zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie.

O společenský, sportovní a kulturní život v obci se stará především Sbor dobrovolných hasičů, který s úspěchem pořádá pro občany Hlavence a okolí hasičské plesy, dětské karnevaly, staročeské máje, oslavy Dne dětí, Mikulášské besídky a různé besedy.

Do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se obce poprvé přihlásil v roce 2007 a postupně získala ocenění Modrá stuha – za společenský život, Bílá stuha – za práci s mládeží a Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova