Facebook ikona

Hlavnice - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2010
Moravskoslezský kraj

Hodnocení komise

Obec, ležící v blízkosti Opavy s historií trvající 750 let, žije bohatým společenským životem, do kterého jsou zapojeny všechny věkové kategorie. Hlavnice je obec, která se nejen dovede bavit sama, ale dokáže zapojit i ostatní obce v okolí. S citem pečuje o veřejnou zeleň a prvky v krajině, ale také o historické památky. Mezi nejvýznamnější z nich patří větrný mlýn, jehož historie sahá až do roku 1879 nebo také kostel s gotickou věží. Hlavnice je obec žijící bohatou přítomností s dobrým našlápnutím do příštích let.

Hlavnice o sobě

Hlavnice ležící na úpatí Nízkého Jeseníku, je samostatným sídlem od roku 1990, kdy došlo k odloučení od obce Litultovice. První písemná zmínka o Hlavnici však pochází již z roku 1250, kdy jako statek náležela Velehradskému klášteru.

Mezi historické objekty v obci patří budova zámku z roku 1792, která je odborníky považována za jednu z prvních empírových staveb ve Slezsku. Dále pak areál budov kolem větrného mlýna z roku 1820 a samotný větrný mlýn. Kulturní památkou v obci je i kostel Nejsvětější Trojice. Sama obec si nejvíce cení historické budovy hasičské zbrojnice z roku 1913 a s ní související budovy sýpky. Během posledních let byla opravena budova zámecké kaple, která nerozlučně patří k panoramatu vesnice. Obec Hlavnice se může pyšnit vskutku bohatým společenským a kulturním životem. Mezi tradiční akce patří Masopust, oslavy osvobození obce, karmaš a bohatá plesová sezóna. Novodobější akcí celostátní literární soutěže pod názvem Hlavnice A.C.Nora, která vznikla před 15 lety jako vzdání pocty a oživení jména místního rodáka a spisovatele A.C.Nora. Ze sportovních akcí je to Memoriál Rostislava Tesaře v požárním sportu, který se v letošním roce konal již po sedmé.

V rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec v roce 2009 také Modrou stuhu – za společenský život.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova