Načítání...

Skip navigation

Hodnocení komise

Na Zlínsku Ostrožská Lhota cukrovím vám voní
a že je ze Lhot největší, to se říká o ní.
Za vsí pak pod Antonínkem je na studánku óda,
A starosta? Ten šikovný je, i kaluž vám prodá!

‎ ‎

Ostrožská Lhota o sobě

Název Lhota je častý u vesnic, které vznikaly v období vrcholné středověké kolonizace ve 13. a 14. století. Starší doložená jména pro Ostrožskou Lhotu jsou Velká Lhota, Majori Lhota, Ostrovská Lhota či Ostrá Lhota.

Obec vznikala dávno před datem, kdy byla poprvé zmíněna v historické listině. První písemná zmínka je z r. 1371, kdy je obec jmenována v závěti moravského markraběte Jana Jindřicha. Obec je tehdy latinsky nazývána Majori Lhota. Nachází se na území někdejší Lucké provincie, které bylo trvale osídlováno teprve od počátku 13. století. Na začátku 19. století měla Lhota 141 domovních čísel. Spolu s hospodou tu byl i malý krámek, kde bylo možné koupit to, co si v obci nevyrobili sami. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšovat a v současnosti je v Ostrožské Lhotě 545 domů s 1490 obyvateli. Stala se tak největší obcí s názvem Lhota v ČR.

Vesnice se nachází na okraji CHKO Bílé Karpaty, patří do regionu Slovácko a Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko. Je součástí Zlínského kraje, okresním městem je nedaleké Uherské Hradiště. Protéká tudy říčka Okluky, která patří do povodí řeky Moravy. Na katastru obce se nachází dvě vodní plochy – Močidla a Veselské Padělky. V roce 2015 byla dokončena revitalizace nadregionálního biokoridoru o výměře 192 832 m². Ostrožská Lhota je napojena na síť moravských cyklostezek. Propojuje vesnici se sousedními městy Hlukem a Uherským Ostrohem, odkud lze po značených stezkách poznávat další krásy tohoto kraje.