Facebook ikona

Soutěž "Vesnice roku 2020" byla rozhodnutím vyhlašovatelů soutěže zrušena. Níže uvedené informace budou aktualizovány vyhlášením nového ročníku soutěže. 

--------------------------------------------------

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 30. dubna 2020 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 
Partner soutěže Vesnice rokuŠkoda Auto

Mediální partner soutěže Vesnice rokuDeník


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova