Facebook ikona

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2023 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj.


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova