Načítání...

Skip navigation

Začal 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku

"Našim hlavním úkolem jako jednoho z vyhlašovatelů a organizátorů soutěže je podpořit ty hodnoty venkova a jeho obyvatel, které jsou základem pro trvalou atraktivitu bydlení, ale hlavně života na venkově. Cením si všech starostek a starostů, kteří ve svých vesnicích udržují bohatý společenský a kulturní život, jehož nedílnou součástí jsou nejrůznější spolky. Těším se na další inspirativní ročník této soutěže a věřím, že každá obec v naší zemi má co nabídnout," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byl udělena Zlatá stuhy (za vítězství v krajském kole). V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Podmínky nového ročníku podepsal ministr zemědělství Marian Jurečka, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

jak připravit prezentaci obce? Co vše je hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním semináři, který se uskuteční u finalistů loňského ročníku.

30. března     Obec Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj
31. března     Obec Rudník, Královéhradecký kraj
6. dubna        Obec Sebranice, Pardubický kraj
7. dubna        Obec Kozojídky, Jihomoravský kraj
13. dubna      Obec Kašava, Zlínský kraj

Motivační semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci s jednotlivými obcemi. V případě zájmu pošlete e-mailem potvrzení účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché (Miroslava.Ticha@mmr.cz). Více informací zde.

 

    • 7. března 2017