Načítání...

Skip navigation

Vyhlašovatelé soutěže slavnostně podepsali podmínky a vyhlásili devatenáctý ročník soutěže Vesnice roku

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 a od jejího prvního ročníku si klade za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

I v letošním roce budou všechny obce přihlášené do soutěže hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěze soutěže a nositele titulu "Vesnice roku 2013" oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.

    • 5. března 2013