Načítání...

Skip navigation

Vesnicí roku 2012 je Řepice

"Podle mne jsou tři základní charakteristiky, které z běžné vísky udělají Vesnici roku. taková obec musí být živá ve smyslu společenského života, čistá v oblasti životního prostředí a atraktivní jako místo pro život. A taková obec Řepice bezesporu je," uvedl ministr Kamil Jankovský. Vedle této pochvaly a gratulace od zástupců vyhlašovatelů soutěže čeká občany i příslib dotace ve výši 2 mil. Kč (1 mil. Kč za vítězství v krajském kole a 1 mil. Kč za vítězství v celostátním kole) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj a celá řada dalších ocenění a darů. Slavnostní předání těchto cen bude již v režii samotných řepických občanů, kteří toto setkání uspořádají dne 5. října 2012.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale také rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. V rámci letošního ročníku bylo hodnoceno celkem 278 obcí.

    • 17. září 2012