Načítání...

Skip navigation
Fialova stuha_ořez

28. ročník soutěže Vesnice roku byl již zahájen a příjem přihlášek je v plném proudu. Pojďme si shrnout základní fakta o soutěži a přiblížit novinky v letošním ročníku, díky kterým je právě rok 2024 tím pravým pro aktivní zapojení do soutěže!

Jste obec, která má do 7 500 obyvatel a má zpracován strategický dokument zabývající se rozvojem obce? Pokud ano, pak se do soutěže můžete přihlásit. Jednou z novinek v letošním ročníku je plně digitalizovaný přihlašovací proces. Stačí se přihlásit datovou schránkou obce a vyplnit přihlášku. Poslední podmínkou pro účast v soutěži je uhrazení registračního poplatku. Při vyplňování přihlášky se řiďte dvěma pravidly: výstižnost a stručnost. Po úspěšném přihlášení Vaši obec navštíví v předem dohodnutém termínu krajská komise, která Vám dá k dispozici dvě hodiny na to abyste Vaši obec představili a ukázali její krásy. 13 vítězů krajského kola pak postupuje do kola celostátního, ve kterém tyto obce navštíví celostátní komise a následně vybere tu obec, která se může pyšnit titulem Vesnice roku a ocení také druhé a třetí místo. Nejen celostátní kolo, ale i krajská kola jsou spojena s celou řadou ocenění, více informací k oceněním zde.

Pojďme si ale zmínit hlavní novinky, se kterými přichází letošní ročník soutěže:

Ministerstvo pro místní rozvoj zavádí novou stuhu pro krajská kola. Je jí fialová stuha za inovativní obec. Se stuhou se bude také pojit odměna formou dotace, a to ve výši 300 000 Kč. Stuhu bude možno udělit v každém kraji a nebude se na ni vztahovat omezení, které dle podmínek soutěže říká, že pouze jedna třetina přihlášených obcí může být oceněna stuhou. To v praxi znamená více finančních odměn obcím, které zavádí inovativní řešení pro zkvalitnění života občanů.

Navyšujeme finanční odměny formou dotace za ocenění v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. To se týká prvního, druhého a třetího místa v celostátním kole a také zlaté, bílé a modré stuhy v kole krajském. Částky navyšujeme asi o 20 až 30 procent oproti ročníku minulému.

Soutěž má nové webové stránky, se kterými je spojena kompletní digitalizace přihlašovacího i hodnotícího procesu, která urychlí práci jak účastníkům v soutěži, tak hodnotitelům.

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude nově konat vždy v kraji vítězné obce z předchozího ročníku. Bude s ním také nově spojeno předávání ocenění. Letos se tato událost uskuteční dne 21. září v Uherském Hradišti.

Na závěr pár faktů o soutěži: soutěž, která má tradici dlouhou již téměř tři desetiletí se pořádá každoročně od roku 1995. Jedinými výjimkami byly ročníky 2020 a 2021. Důvodem pro nekonání soutěže v těchto letech byla pandemie covidu-19. Nejvíce obcí se do soutěže přihlásilo v roce 2010 a to 355, nejméně pak v prvním ročníku a to 160. Průměrný počet přihlášených obcí za kraj v jednom ročníku je 19 a za celou dobu konání soutěže se zúčastnilo celkem 3 779 účastníků. Nejvíce vítězů celostátního kola je ze Zlínského kraje (7), dále pak z Jihomoravského kraje (5) a z Jihočeského kraje (3).

Máte dotazy k soutěži? Kontaktujte nás: veniceroku@mmr.gov.cz

Těšíme se na Vaši účast!

    • 11. března 2024