Načítání...

Skip navigation
úvodka var 1

Příjem přihlášek do 28. ročníku soutěže Vesnice roku 2024 byl ukončen v pátek 26. dubna. Do soutěže se přihlásilo celkem 196 obcí. Oproti loňskému ročníku, kdy se přihlásilo 175 obcí, je to nárůst o 21. Ministerstvo pro místní rozvoj, jako jeden z vyhlašovatelů soutěže, přišlo v tomto ročníku s celou řadou novinek, které cílí právě na obce jakožto účastníky v soutěži. Zvýšený zájem o účast tedy může souviset právě se zaváděnými inovacemi.

Nejvíce obcí se přihlásilo v Karlovarském kraji (22). Největší obcí co do počtu obyvatel jsou Bolatice z Moravskoslezského kraje s 4 501 obyvateli, nejmenší obcí jsou Plchovice z Pardubického kraje s 68 obyvateli. Největší nárůst v počtu přihlášených obcí oproti loňskému ročníku zaznamenal Moravskoslezský kraj, jedná se o nárůst o 200 % z 6 přihlášených obcí v minulém roce na 18 obcí v letošním roce.

28. ročník je spjat s celou řadou změn a inovací. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 000 Kč. U dalších stávajících stuh a ocenění v gesci Ministerstva pro místní rozvoj došlo k navýšení částek finančních ocenění. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího i hodnotícího procesu, která má usnadnit práci jak zástupcům obcí, tak hodnotícím komisím.

Přihlášené obce budou v průběhu května a června navštíveny hodnotící komisí, která vybere krajské vítěze a udělí další ocenění. Na tento proces navážou krajské slavnosti ve vítězných obcích krajských kol a následovat pak bude celostátní kolo hodnocení, které z krajských vítězů vybere tu obec, která se může pyšnit titulem „Vesnice roku 2024“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude nově konat vždy v kraji vítězné obce z předchozího ročníku a bude s ním také nově spojeno předávání ocenění. Letos se tato událost uskuteční dne 21. září v Uherském Hradišti.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Cílem soutěže je nejen povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Seznam přihlášených obcí ke stažení zde.
    • 2. května 2024