Načítání...

Skip navigation

Na stopě budoucnosti - motto Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

V březnu 2011 se ve městě Eupen v Belgii sešla porota Evropské soutěže obnovy vesnice a zástupci Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, aby zhodnotili průběh uplynulého a zahájili přípravu dalšího ročníku soutěže.
Jedenáctý ročník soutěže, který vyvrcholil na podzim 2010 slavnostním předáním ocenění vítězným obcím v Sand in Taufers v Itálii, byl porotci  zhodnocen jako jeden z nejúspěšnějších v historii soutěže - jak z pohledu počtu účastníků, tak z pohledu výjimečné kvality soutěžících projektů.

Porota se shodla, že v rámci dvanáctého ročníku soutěže, který proběhne v roce 2012, by měly být vyznamenány především obce, které hledí kupředu, orientují se na možnosti svého dalšího rozvoje a na výzvy, před kterými aktuálně stojí, umí kreativně a inovativně odpovídat. Proto bylo pro Evropskou soutěže obnovy vesnice 2012 zvoleno motto "Na stopě budoucnosti". To umožňuje zúčastněným obcícm koncipovat své soutěžní projekty s ohledem na jejich jedinečné místní podmínky a ponechává jim velký prostor pro představení vlastních přístupů k využití svého potenciálu.

Evropská soutěže obnovy vesnice je vyhlašována Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice jednou za dva roky již od počátku 90. let. Česká republika do soutěže vždy nominuje vítěze posledních dvou ročníků soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Pro dvanáctý ročník bude nominována obec Ratměřice, která byla vyhlášena Vesnicí roku 2010, a letošní vítěz soutěže.

    • 13. června 2011