Facebook ikona

Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023

4. 7. 2023

Hodnotící komise v průběhu května a června vybraly třináct krajských vítězů 27. ročníku soutěže Vesnice roku.  Ti se v září v Luhačovicích utkají o celostátní titul za rok 2023. Vítěz získá rovněž finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Hodnotící komise, které v průběhu května a června navštěvovaly přihlášené obce, vybraly krajské vítěze. Oceňoval se společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, úroveň péče o veřejná prostranství, krajinu, přírodní prvky a zeleň v obci, připravované záměry, informační technologie a koncepční dokumenty obce. Za nejlepší výsledky v těchto kritériích hodnocení získala třináctka finalistů Zlatou stuhu v krajských kolech.

Mezi přihlášenými obcemi máme letos jeden unikát – obec Suchá Lhota v Pardubickém kraji, která je ze všech kandidátů celostátního kola s 84 obyvateli nejmenší co do počtu obyvatel, je zároveň nejmenší z obcí, které se tento rok přihlásily. Naopak největší soutěžící obcí je Hrádek v Moravskoslezském kraji s 1 966 obyvateli. Dále se o titul utkají Doudleby, Sudoměřice, Andělská Hora, Suchý Důl, Bílý Kostel nad Nisou, Čechy pod Kosířem, Chodová Planá, Ledčice, Dolní Poustevna, Nová Ves u Nového Města na Moravě a Ostrožská Lhota.

Krajské komise udělovaly také stuhy a diplomy. Zkrátka tak nepřišly ani další vesnice, soutěžily o například Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Obce se také ucházely o diplomy, které oceňují například výjimečnou knihovnu nebo kroniku, Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a Zlatou cihlu, která oceňuje příkladné stavby realizované v duchu Programu obnovy venkova. 

Hodnocení celostátního kola soutěže proběhne od 27. srpna do 2. září 2023. Vyhlášení výsledků celostátního kola se pak uskuteční 16. září 2023 v Luhačovicích, kde se zároveň dozvíme, kdo získá Cenu veřejnosti a Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče. Celkový vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2023" získá finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Na přehled udělených ocenění se můžete podívat zde:

Přehled ocenění 2023


Ostatní aktuality

Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023

4. 7. 2023

Hodnotící komise v průběhu května a června vybraly třináct krajských vítězů 27. ročníku soutěže Vesnice roku.  Ti se v září v Luhačovicích utkají o celostátní titul za rok 2023. Vítěz získá rovněž finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj. celý článek

O titul Vesnice roku 2023 soutěží celkem 175 obcí

5. 5. 2023

Do pátku 28. dubna mohly obce podávat své přihlášky do soutěže Vesnice roku 2023. Do sedmadvacátého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 175 obcí, které budou usilovat o titul "Vesnice roku 2023".

V průběhu měsíců května a června budou přihlášené obce navštíveny a hodnoceny krajskými hodnotitelskými komisemi, které vyberou krajské vítěze. Ti následně postoupí do celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu srpna a září. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2023" vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Nejvíce obcí (20) se do letošního ročníku soutěže přihlásilo v Plzeňském kraji. Největší přihlášenou obcí jsou Dolní Břežany (Středočeský kraj) s 4 380 obyvateli. Tou nejmenší obcí je naopak Suchá Lhota (Pardubický kraj) s 84 obyvateli.

Seznam přihlášených obcí©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova