Facebook ikona

Soutěž Vesnice roku 2023 je zahájena

30. 3. 2023

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil v prostorách Senátu společně s náměstkem ministra zemědělství Radkem Holomčíkem, předsedkyní Spolku pro obnovu venkova Veronikou Vrecionovou a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Pavlem Drahovzalem v pořadí už 27. ročník soutěže Vesnice roku. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

„Za dobu své existence si soutěž vybudovala silné renomé. Starostové a starostky se díky ní mohou seznámit třeba s tím, jak jejich kolegové na opačné straně země zacházejí s kulturním bohatstvím, jak podporují společenský a sportovní život nebo chrání životní prostředí a plánují do budoucna,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument svého rozvoje. Společně s MMR a MZ vyhlašují Vesnici roku také Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

„Je mi ctí být u vyhlášení letošního ročníku a zastupovat Spolek pro obnovu venkova ČR, který stál u zrodu soutěže. Je velikou příležitostí pro starostky a starosty obcí, ale i pro jejich obyvatele, ukázat, jak se u nich žije, pochlubit se výsledky své práce. Zástupci z minulých ročníků se dodnes setkávají a je jasné, že soutěž je pro ně silnou motivací do jejich další práce,“ říká předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová.

V minulém roce se přihlásilo celkem 176 obcí ze všech krajů České republiky. Nositelem titulu Vesnice roku 2022 se stala středočeská obec Kostelní Lhota. „Malebnost, různorodost a spolkový život obcí jsou důležité pro rozvoj celé naší společnosti, je to rodinné stříbro České republiky, kterým se můžeme prezentovat nejen vůči sobě samým, ale i světu,“ říká Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR.

V průběhu března se k soutěži uskutečnily tři semináře, a to 8. března v Třeštici (Kraj Vysočina),16. března v Závadě (Moravskoslezský kraj) a 21. března v Poniklé (Liberecký kraj). Celkem se jich zúčastnilo více než 100 zástupců obcí.

Přihlášky do sedmadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku mohou obce podávat až do 28. dubna. V následujících dvou měsících pak proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze a nositele titulu Vesnice roku 2023 vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 16. září 2023 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.


Ostatní aktuality

Soutěž Vesnice roku 2023 je zahájena

30. 3. 2023

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil v prostorách Senátu společně s náměstkem ministra zemědělství Radkem Holomčíkem, předsedkyní Spolku pro obnovu venkova Veronikou Vrecionovou a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Pavlem Drahovzalem v pořadí už 27. ročník soutěže Vesnice roku. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. celý článek

Podmínky soutěže Vesnice roku 2023

2. 3. 2023

Vzhledem k poměrně pozdnímu termínu vyhlášení letošního ročníku soutěže (30. března 2023) se zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů sotěže rozhodli zveřejnit Podmínky soutěže, včetně jejich přílohy již nyní. U přílohy dochází letos ke změně, kdy obce nebudou muset zpracovávat obsáhlou charakteristiku obce. Tu nahradí dotazník obce, který budou obce vyplňovat online (stejně jako přihlášku).

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o pracovní verzi, která nabyde platnosti až po jejich podpisu, tedy 30. března 2023. 

Naší snahou je dopřát obcím více času na přípravu a kvalitní zpracování přihlášky do letošního ročníku soutěže.©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova