Facebook ikona

Soutěž Vesnice roku 2010 byla vyhlášena

17. 3. 2010

V úterý 2. března na Dni malých obcí v Praze byl slavnostně vyhlášen 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Tato soutěž je pořádána každoročně od roku 1995.

Slavnostního podepsání podmínek soutěže se zúčastnili hlavní zástupci vyhlašovatelů soutěže. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj, Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských prostor PRV na Ministerstvu zemědělství a Josef Bezdíček, předseda Komory obcí při Svazu měst a obcí ČR.

Do soutěže se mohou zapojit všechny obce vesnického charakteru, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. 

Přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kdy mohou získat různá ocenění, např. stuhy nebo diplomy.

Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole

Bílá stuha - za činnost mládeže

Modrá stuha - za společenský život

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Všechny obce, které zvítězily v krajském kole postupují do celostátního kola. Vítěz celostátního kola získá titul „Vesnice roku 2010“.

Obce mohou podávat přihlášku do soutěže do 30. dubna 2010. Další informace o podmínkách soutěže naleznete zde.


Ostatní aktuality

Na stopě budoucnosti - motto Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

13. 6. 2011

Dvanáctý ročník soutěže bude vyhlášen v polovině roku 2011 a bude završen na podzim 2012 slavnostním vyhlášením vítězů v Langeneggu v Rakousku. celý článek

Vesnice roku na RISu

20. 5. 2011

Regionální Informační Servis (RIS), umožňuje vyhledávání obcí oceněných v krajských i celostáních kolech soutěže. celý článek©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova