Facebook ikona

"Vesnice roku" získaly ocenění v soutěži o Evropskou cenu obnovy vesnice 2010

26. 7. 2010

Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice letos po jedenácté udělí Evropskou cenu obnovy venkova. Mottem letošního ročníku byla "nová energie pro silnou spolupráci".

Mezinárodní hodnotitelská komise dne 6. července 2010 v Bořeticích na jižní Moravě ukončila svou práci a ze 30 účastníků soutěže, pořádanou Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, vyhodnotila jako nejlepší obec Langenegg z rakouské spolkové země Vorarlberg. "Je to ocenění pro projekt, který přesvědčivě a ve více ohledech vyhověl mottu soutěže (Nová energie pro silnou spolupráci) a prokázal se uceleným a udržitelným rozvojem vynikající kvality", prohlásil ve své první reakci předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice a dolnorakouský hejtman Erwin Pröll.

Českou republiku zastupovala obec Lidečko ("Vesnice roku 2008") ze Zlínského kraje a obec Tučín ("Vesnice roku 2009") z Olomouckého kraje. Obě obce byly do evropské soutěže nominovány jako vítězové posledních dvou ročníků soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Obec Tučín byla v jedenáctém ročníku Evropské ceny obnovy vesnice mimořádně úspěšná, když postoupila mezi dvanáct finalistů.

"Tučín rozpoznal základní výzvy ekologického a trvale udržitelného rozvoje a nakládá s nimi podle místních podmínek. Obci Tučín se skvěle podařilo uvolnit sociální a společenské energie a společně je realizovat," uvedla ve svém prohlášení hodnotící komise.

Zástupci mezinárodní komise také pozitivně hodnotili, že tučínský společenský život spojuje různé generace, pohlaví a společenské skupiny. Tučínu tak byla udělena Evropská cena obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.

Obec Lidečko získala Evropskou cenu obnovy vesnice za mimořádné výkony ve více oblastech rozvoje vesnice.

"Obec Lidečko pracuje již mnoho let s velkou energií soustředěně a úspěšně na tom, aby podporovala kulturní a sociální aktivity společného života svého vesnického obyvatelstva, nově, s cílem trvalé udržitelnosti, smysluplně propojovala přírodu, krajinu, osídlení a zemědělství a vylepšovala stavební a sociální infrastrukturu v obci. Zvláště vynikající je přitom angažovanost obce ve stavebních úlohách k posílení jádra sídla, jako místa setkávání, komunikace a identifikace", uvedla ve svém prohlášení hodnotící komise.

Evropská soutěže obnovy vesnice je vyhlašována jednou za dva roky už od roku 1990. Česká republika do této soutěže nominuje vítěze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstvo zemědělství.

Slavnostní vyhlášení letošního ročníku evropské soutěže a předání ocenění se uskuteční dne 24. září 2010 v jihotyrolském Snad in Taufers (Itálie) - vítěz Evropské soutěže obnovy vesnice 2008.


Ostatní aktuality

Třináctka finalistů soutěže je kompletní

3. 7. 2011

Třináctka finalistů soutěže Vesnice roku 2011 je kompletní. Pro zástupce jednotlivých krajů České republiky tak nastává dvouměsíční období posledních příprav. Hodnotící komise k nim vyrazí na sklonku srpna. Vítěz bude ohlášen 10. září v Luhačovicích. Letošní soutěže se zúčastnilo 305 obcí ve všech 13 krajích.
celý článek

Na stopě budoucnosti - motto Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

13. 6. 2011

Dvanáctý ročník soutěže bude vyhlášen v polovině roku 2011 a bude završen na podzim 2012 slavnostním vyhlášením vítězů v Langeneggu v Rakousku. celý článek©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova