Facebook ikona

Nový Kostel - 3. místo v soutěži Vesnice roku 2018
Karlovarský kraj

Hodnocení komise

Nový Kostel se svými osmi místními částmi, rozloženými na velké ploše 11 katastrálních území, to je obec s malebnou krajinou vzorně obhospodařovávanou místními zemědělci, kteří na své bioprodukty, jezdecký výcvik a další agroturistické atrakce úspěšně lákají místní obyvatele, turisty a rekreanty. Lákadlem jsou také kulturní a historické památky v obci, epicentrum zemětřesení a minerální prameny.
Obec věnuje velkou péči výchově mladé generace v mateřské i základní škole. Vytváří podmínky pro aktivní sportovní vyžití, v obci fungují tradiční i méně tradiční spolky, velice oblíbené je sdružení „Vesnické mažoretky“. Ztělesněním hrdosti obyvatel na svou obec svou je starosta Otto Teuber, vynikající zpěvák a organizátor svatebních obřadů vyhledávaných v širokém okolí.

Nový Kostel o sobě

Nový Kostel leží na úpatí Krušných hor, v seismické oblasti zemětřesení a sdružuje pod sebou osm obcí a osad (Božetín, Čížebná, Horka, Hrzín, Mlýnek, Kopanina, Spálená, Lesná). 

Nejen mateřská a základní škola, ale také obchod, který obec sama provozuje, je nedílnou každodenní činností v péči pro obyvatele. Návštěvníka obce Nový Kostel mohou lákat nejen historické zajímavosti jako kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Jiljí, ale také Špejchar v Kopanině, zámek Nový Dvůr a zpívající starosta. 

Chuťové buňky pak zajisté osloví bio steak podávaný na Špejcharu, švestkové povidlovce nebo krušnohorské bramrdle.





Partner soutěže Vesnice roku 2018



Škoda Auto

Mediální partner soutěže Vesnice roku 2018



Deník


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova