Facebook ikona

Jak podat přihlášku do soutěže

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 4. března do 30. dubna 2014. Termín 30. dubna 2014 je poslední možný pro doručení přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dokumenty přihlášky prosím odevzdejte v obou formách - tištěné i elektronické (CD nebo DVD).

 1. Vyplňte přihlášku
  - tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
  - elektronická ve formátu PDF stačí bez podpisu a razítka
 2. Sepište charakteristiku obce
  - strukturu dokumentu prosím udělejte dle osnovy
 3. Přiložte fotografie obce
  - přibližně 30 fotografií (pouze v elektronické podbě)
 4. Uhraďte poplatek za účast
  - uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú. 1931013349/0800, VS 1111)
  - přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v tištěné i elektronické formě
 5. Odešlete
  - tištěné verze i CD/DVD odešlete na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché

©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova