Facebook ikona

Jak podat přihlášku do soutěže

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 19. února do 30. dubna 2019. Termín 30. dubna 2019 je poslední možný pro doručení a zaevidování přihlášky na podatelně Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 16:00 hod.).

Dokumenty, resp. přílohy přihlášky prosím odevzdejte elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD nebo flash disk).

 1. Vyplňte přihlášku
  - tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
  - elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na datovém nosiči (stačí bez podpisu a razítka)
 2. Sepište charakteristiku obce
  - strukturu dokumentu prosím udělejte dle přílohy podmínek
 3. Přiložte fotografie obce
  - přibližně 30 fotografií na datovém nosiči
 4. Uhraďte poplatek za účast
  - uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú. 2800635580/2010, VS 1111, SS IČO obce)
  - přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v elektronické formě na datovém nosiči
 5. Odešlete, resp. doručte (osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb atp.)
  - tištěný formulář přihlášky (podpesaný a orazítkovaný) a datový nosič (s formulářem přihlášky, charakteristikou obce, dokladem o zapalcení a s fotografiemi)  na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy TichéPartner soutěže Vesnice rokuŠkoda Auto

Mediální partner soutěže Vesnice rokuDeník


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova