Facebook ikona

Jak podat přihlášku do soutěže

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 1. března do 29. dubna 2016. Termín 29. dubna 2016 je poslední možný pro doručení a zaevidování přihlášky na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Dokumenty přihlášky prosím odevzdejte v obou formách - tištěné i elektronické na CD nebo DVD.

 1. Vyplňte přihlášku
  - tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
  - elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na CD/DVD stačí bez podpisu a razítka
 2. Sepište charakteristiku obce
  - strukturu dokumentu prosím udělejte dle přílohy podmínek
 3. Přiložte fotografie obce
  - přibližně 30 fotografií na CD nebo DVD nosiči
 4. Uhraďte poplatek za účast
  - uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú. 2800635580/2010, VS 1111, SS IČO obce)
  - přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v tištěné i elektronické formě
 5. Odešlete
  - tištěné verze i CD/DVD odešlete na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché

©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova