Facebook ikona

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 30. dubna 2019 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj (Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. (Podatelna MMR bude 30. dubna 2019 otevřena do 16:00 hod.).

Řádně vyplněná a doručená přihláška do soutěže zahrnuje:

Formulář přihlášky (vytištěný, podepsaný a orazítkovaný) + datový nosič (CD, DVD, flash disk) obsahující formulář přihlášky (pdf), charakteristiku obce, doklad o zaplacení a fotografie.

Již není nutné předkládat charakteristiku obce v tištěné, fyzické podobě. Postačí na datovém nosiči .
Partner soutěže Vesnice rokuŠkoda Auto

Mediální partner soutěže Vesnice rokuDeník


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova