Facebook ikona

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2017 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj (Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. (Podatelna MMR bude v pátek 28. dubna 2017 otevřena do 16:00 hod.).

Řádně vyplněná a doručená přihláška do soutěže zahrnuje:

Formulář přihlášky (vytištěný, podepsaný a orazítkovaný) + datový nosič (CD, DVD, flash disk) s charakteristikou, dokladem o zaplacení a fotografiemi.

Již není nutné předkládat charakteristiku obce v tištěné, fyzické podobě. Postačí na datovém nosiči společně s fotografiemi a dokladem o zaplacení.


©2011 Vesnice roku v Programu obnovy venkova